Media Package

Click here to download the full media package, including different sizes and vector files of the logo versions.

BitSensor Colors

The BitSensor corporate palette consists of three colors: BitSensor Red, BitSensor Gray, and white. This is the core of our brand identity and should appear whenever possible for members to immediately identify our brand.

Various shades of cool gray can be used to add texture and depth to text, backgrounds, and illustrations. A few examples of some of our grays are outlined below:

BitSensor Red

  • HEX #E53935
  • RGB 229, 57, 53
  • CMYK 0, 75, 77, 10

BitSensor Dark

  • HEX #2A323E
  • RGB 42, 50, 62
  • CMYK 32, 19, 0, 76

White

  • HEX #FFFFFF
  • RGB 255, 255, 255
  • CMYK 0, 0, 0, 0

The basics of the BitSensor logo

The BitSensor logo uses three colors: BitSensor Red, BitSensor Gray, and white. Primarily the logo should be used on a white background for maximum impact and clarity. In cases where the 2-color logo or the BitSensor Shield is not appropriate, the following versions are available for use:

The BitSensor Icons

The same rules apply to the usage of our BitSensor Shield. Never attempt to recreate the logo – always use the artwork provided and adhere to the usage guidelines.

BitSensor in under a 100 words

English

Traditional security fails in protecting companies’ and their customers’ data. BitSensor brings the average breach discovery time of 9 months down to 50 milliseconds. This is possible because BitSensor runs within the application and has context to work with. A hacker will show up the BitSensor radar on their first attempt. Early hacking signs are mapped and correlated by BitSensor, creating a hacker profile. A customer is able to then (automatically) block the hacker before they get through, making use of the visualized data in the dashboard with graphs which guide you through the process of finding anomalies

Dutch

Traditionele security bedrijven slagen er niet in bedrijfs- en consumentendata te beveiligen. BitSensor brengt de gemiddelde ontdektijd van een security breuk terug van 9 maanden naar 50 milliseconden. Dit is mogelijk doordat BitSensor binnen de applicatie draait en zo context verzamelt. Een hacker wordt zichtbaar bij een eerste aanvalspoging. Vroege aanvalssignalen worden in kaart gebracht en gecorreleerd door BitSensor. Zo wordt een hacker-profiel opgebouwd. Het bedrijf kan dan de hacker (automatisch) blokkeren voordat hij binnenkomt. BitSensor gebruikt hiervoor alle gevisualiseerde data in het dashboard met grafieken die je door het proces van lekkages vinden helpen

Brand request

Have questions about how to properly use our logo or other brand features? Contact us at brand@bitsensor.io.